هر آنچه که در مورد اخذ ویزای شینگن پرتغال باید بدانید!(قسمت سوم)

هر آنچه که در مورد اخذ ویزای شینگن پرتغال باید بدانید!(قسمت سوم)

مهلت ثبت درخواست ویزای شینگن پرتغال

زمان بررسی درخواست ویزای شینگن پرتغال به شرح زیر صورت می گیرد:

درخواست ویزای شینگن پرتغال باید حداقل سه ماه قبل و حداکثر 15 روز قبل از تاریخ سفر برنامه ریزی شده و زمان بلیط پرواز خریداری شده به سفارت پرتغال در تهران ارسال شود.مقاله هر آنچه که در مورد اخذ ویزای شینگن پرتغال باید بدانید! را نیز مطالعه فرمایید.
دارندگان ویزای شینگن پرتغال از نوع ورودی چندگانه می توانند قبل از تاریخ انقضا ویزای معتبر برای حداقل مدت شش ماه آینده ویزای خود را تمدید کنند. 
ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم گیری مبنی بر پذیرش ویزای شینگن پرتغال از متقاضی مصاحبه صورت بگیرد. به عنوان یک قاعده کلی، مصاحبه باید در دو هفته پس از تاریخ درخواست انجام شود. در موارد اضطراری دفتر كنسولی می تواند متقاضی را از مصاحبه معاف كند یا مصاحبه فوری انجام دهد.مقاله هر آنچه که در مورد اخذ ویزای شینگن پرتغال باید بدانید!(قسمت دوم) را نیز مطالعه فرمایید.

اخذ ویزای شینگن پرتغال | ببین برو سفر

اطلاعات در مورد مشاوره قبلی جهت اخذ ویزای شینگن پرتغال

با رعایت ماده 22 قانون ویزا، كشورهای عضو هنگام بررسی درخواست های ویزای اقامت كوتاه مدت(به استثنای ویزای ترانزیت فرودگاهی كه توسط اتباع كشورهای جهان سوم خاص یا دسته بندی های خاص از این اتباع ارائه شده اند) ممكن است نیاز به مشاوره مركزی داشته باشند. در چنین مواردی، تجزیه و تحلیل درخواست ویزای شینگن پرتغال می تواند برای یک دوره 7 روزه دیگر تمدید شود.مقاله تمامی آنچه که در مورد ویزا باید بدانید را نیز مطالعه فرمایید.

مهلت تصمیم گیری در مورد درخواست ویزای شینگن پرتغال

تصمیم گیری در مورد درخواست ویزا بایستی در طی 15 روز کاری از تاریخ پذیرش این درخواست انجام شود.
اما در برخی موارد، این مهلت ممکن است برای حداکثر مدت 30 روز کاری به طول انجامد. این مدت طولانی اغلب بخاطر انجام مشاوره با سایر مقامات کشورهای عضو شینگن جهت بررسی بیشتر ویزای درخواستی صورت می گیرد.مقاله هنگامی که ویزایی رد یا ریجکت می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ را نیز مطالعه فرمایید.
در شرایط استثنایی، در موارد خاص که اطلاعات اضافی لازم است، مهلت بررسی ویزای شینگن پرتغال می تواند برای حداکثر مدت زمان 60 روز کاری نیز تمدید شود.
برای هر ویزا هزینه ای برای تجزیه و تحلیل برنامه پرداخت می شود. پرداخت هزینه به معنای اعطای ویزا نیست و در صورت ریجکت ویزای درخواستی، هزینه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.مقاله رایج ترین سؤالات متقاضیان درباره ی درخواست ویزای شینگن را نیز مطالعه فرمایید.

اخذ ویزای شینگن پرتغال | ببین برو سفر

هزینه ویزای شینگن پرتغال :

هزینه ویزای شینگن پرتغال برای بزرگسالان 60 یورو است.
هزینه ویزای شینگن پرتغال برای کودکان 6 تا 12 سال 35 یورو است.مقاله 60 مورد از تاپ ترین سوالات مطرح شده در طی مصاحبه ویزای شینگن را نیز مطالعه فرمایید.

افراد زیر از پرداخت هزینه ویزای شینگن پرتغال معاف هستند:

کودکان زیر 6 سال(در تاریخ ثبت درخواست ویزا).
دانش آموزان و معلمان و یا استادانی که برای اهداف آموزشی یا تحصیلی مسافرت می کنند.
محققانی که برای اهداف تحقیق علمی سفر می کنند.
نمایندگان سازمان های غیر انتفاعی زیر 25 سال شرکت کننده در سمینارها، همایش ها، برنامه های فرهنگی - ورزشی، که توسط سازمان های غیر انتفاعی برگزار می شوند.
اعضای خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتباع EEA یا سوئیس.مقاله نکات کلیدی در مورد اعتبار ویزای شینگن را نیز مطالعه فرمایید.

نرخ ارزی هزینه پرداختی ویزای شینگن پرتغال

هزینه ها به یورو و به ارز رایج در کشور جهان سوم که درخواست ویزا در آن صورت گرفته است، بایستی هنگام ارسال درخواست پرداخت شود.
اگر با ارزی غیر از یورو بخواهید هزینه درخواست ویزای شینگن پرتغال را پرداخت کنید، در همان زمان براساس نرخ رایج بانک مرکزی اروپا تفاوت نرخ حساب شده و میزان پرداختی به پول رایج خودتان برای شما نمایش داده می شود و بایستی دقیقا همان مبلغ را از طریق کارت های اعتباری پرداخت کنید.مقاله ویزاهای شینگن به چه انواعی تقسیم بندی می شوند؟ را نیز مطالعه فرمایید.


سوالات متداول

مهلت تصمیم گیری در مورد درخواست ویزای شینگن پرتغال چه مدت است؟
تصمیم گیری در مورد درخواست ویزا بایستی در طی 15 روز کاری از تاریخ پذیرش این درخواست انجام شود. اما در برخی موارد، این مهلت ممکن است برای حداکثر مدت 30 روز کاری به طول انجامد. این مدت طولانی اغلب بخاطر انجام مشاوره با سایر مقامات کشورهای عضو شینگن جهت بررسی بیشتر ویزای درخواستی صورت می گیرد. در شرایط استثنایی، در موارد خاص که اطلاعات اضافی لازم است، مهلت بررسی ویزای شینگن پرتغال می تواند برای حداکثر مدت زمان 60 روز کاری نیز تمدید شود. برای هر ویزا هزینه ای برای تجزیه و تحلیل برنامه پرداخت می شود. پرداخت هزینه به معنای اعطای ویزا نیست و در صورت ریجکت ویزای درخواستی، هزینه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
هزینه ویزای شینگن پرتغال چقدر است؟
هزینه ویزای شینگن پرتغال برای بزرگسالان 60 یورو است. هزینه ویزای شینگن پرتغال برای کودکان 6 تا 12 سال 35 یورو است. افراد زیر از پرداخت هزینه ویزای شینگن پرتغال معاف هستند: کودکان زیر 6 سال(در تاریخ ثبت درخواست ویزا). دانش آموزان و معلمان و یا استادانی که برای اهداف آموزشی یا تحصیلی مسافرت می کنند. محققانی که برای اهداف تحقیق علمی سفر می کنند. نمایندگان سازمان های غیر انتفاعی زیر 25 سال شرکت کننده در سمینارها، همایش ها، برنامه های فرهنگی - ورزشی، که توسط سازمان های غیر انتفاعی برگزار می شوند. اعضای خانواده اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتباع EEA یا سوئیس.
نرخ ارزی هزینه پرداختی ویزای شینگن پرتغال چقدر است؟
هزینه ها به یورو و به ارز رایج در کشور جهان سوم که درخواست ویزا در آن صورت گرفته است، بایستی هنگام ارسال درخواست پرداخت شود. اگر با ارزی غیر از یورو بخواهید هزینه درخواست ویزای شینگن پرتغال را پرداخت کنید، در همان زمان براساس نرخ رایج بانک مرکزی اروپا تفاوت نرخ حساب شده و میزان پرداختی به پول رایج خودتان برای شما نمایش داده می شود و بایستی دقیقا همان مبلغ را از طریق کارت های اعتباری پرداخت کنید.

دیدگاه ها